Kokouskutsu Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräiseen kokoukseen

Paikka: Oulun Arkkitehtikillan kiltahuone, Oulun Yliopisto
Ajankohta: tiistaina 11.12.2018 klo 16:00

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. SAFAn opiskelijaedustajien valinta vuodelle 2019
– Koulutus- ja tutkimustoimikunnan opiskelijaedustaja
– Rakennussuunnittelun toimikunnan opiskelijaedustaja
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan opiskelijaedustaja SAFAn 1)Tutkimus- ja koulutustoimikuntaan ja 2)Rakennussuunnittelun toimikuntaan.

Alla kuvaukset toimikuntien tehtävistä.

SAFAn opiskelijajäsenyys on edellytys SAFAn opiskelijaedustajana toimimiselle.

Iloista joulun odotusta kaikille!

-Jaakko

Koulutus- ja tutkimustoimikunta

Koulutus- ja tutkimustoimikunnassa on merkittävyytensä vuoksi opiskelijaedustus kaikista kolmesta koulusta.
Koulutus- ja tutkimustoimikunta tehtävät:
Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, niin kotimaassa kuin EU:n tasolla
Seuraa arkkitehtuurin alan tutkimustoimintaa
Osallistuu rakennusalan tutkimusta koskevaan selvitystyöhön ja kehittämiseen yhteistyössä muiden rakennusalan tahojen kanssa
Harjoittaa säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
Tarjoaa täydennyskoulutusta, jotta jäsenistöllä on mahdollisuudet alan pätevyyden toteamisjärjestelmien vaatimusten mukaisen ammattitaidon ylläpitoon
Järjestää aloitteleville ammatinharjoittajille suunnattuja koulutustilaisuuksia
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa

Rakennussuunnittelun toimikunta

Rakennussuunnittelutoimikunnan tehtävät:
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu rakennussuunnittelun alalta
Rakennussuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen rakennussuunnittelussa uudisrakentamisen ja etenkin korjausrakentamisen osalta
Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
Edistää ymmärrystä rakennusperinnön ylläpidon kulttuurisesta merkityksestä yhteistyössä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa

Esityslista_ylimääräinenkokous_2_2018.pdf

Tags:

Comments are closed