Opiskelupaikkasi

Mikäli olet vielä etsimässä omaa alaasi, olet löytänyt tiesi juuri oikealle sivulle! Koulutuksemme tarjoaa oivat eväät arkkitehdin monipuoliseen työhön niin luovaa, kuin teknistäkin osaamista kartuttavalla koulutuksellaan. Lisäksi opiskelun ohessa voi tavata vaikka tulevan työtoverinsa!

Opiskelu ja tilat

Arkkitehtuurin Laitoksemme sijaitsee Oulun Yliopiston pääkampuksella Linnanmaalla muiden tekniikan ja humanististen alojen kanssa. Olemme erittäin etuoikeutettuja laitoksemme omista, arkkitehtuurin opiskelua varten valmistetuista tiloista, jotka sijaitsevat aivan Oulun Yliopiston pääovien kupeessa.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijoiden kotipesänä toimii piirustussali eli studio. Jokainen opiskelija saa valita henkilökohtaisen piirustuspöytänsä, jonne saa jättettyä päivittäisiä tavaroitaan ja, missä on hyvä opiskella muiden läheisyydessä. Alamme on jatkuvaa sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä oppimista, joten on enemmän kuin kunnia päästä opiskelemaan ja tekemään kurssitöitä muiden kanssa samassa tilassa.

Opintomme on hyvin intensiivistä. Luovuuden merkitys korostuu etenkin ensimmäisinä opiskeluvuosina hiljalleen fuusioituen tekniseen osaamiseen kandivuotta lähestyessä. Tenttejä on hyvin vähän, mutta ryhmä- ja harjoitustöiden roolit ovat erittäin keskeisiä. Tietokoneosaamisen merkitys on oleellinen, vaikka fuksivuotena piirretäänkin paljon perinteisin menetelmin. Meillä onkin käytössä tietokoneilla varustetut CAD-luokat, joissa järjestetään opetusta ja ohjausta.

Teekkarius

Vaikka olemme ylpeitä arkkareita, olemme myös erityisen ylpeästi teekkareita. Oulun Arkkitehtikilta on vahvasti mukana Oulun Teekkariyhdistyksen OTY:n toiminnassa. Olemmekin tekniikan seitsemästä killasta vanhin ja näin ollen yksi OTY:n perustaja killoista. Suuri ylpeydenaiheemme on teekkarilakki, jonka jokainen ansioitunut ensimmäisen vuoden opiskelija saa painaa päähänsä wappuna.

Kilta & arkkariyhteisö

Päästessään opiskelemaan Ouluun arkkitehtuuria, onkin enemmän kuin etuoikeutettu kuulumaan Oulun Arkkitehtikiltaan. Kiltamme on perustettu vuonna 1959 ja pääsimme viettämään viime lukuvuotena kiltamme 60-vuotis vuosijuhlia.

Opiskelijayhteisömme on pieni, mutta sitäkin aktiivisempi ja lämminhenkisempi. Jokaisella vuosikurssilla noin 45 opiskelijaa, joten sekä oman, että eri vuosikurssienkin arkkarit tulevat tutuksi hetkessä. Killassamme saa huomata kaikkien puhaltavan yhteen hiileen toinen toistaan auttaen ja tsempaten.

Tiivis yhteishenki luo kannustavan ja rempseän ilmapiirin ympärillemme ja jokainen voi olla varma löytävänsä paikkansa kirjavassa joukossamme. Kiltamme järjestää toimintaa ja tapahtumia sekä arkkareille, että muille opiskelijoille läpi vuoden. Vuoden aikana pää- semme kiltamme puolesta tutustumaan eri kaupunkeihin KotiMaanPitkä -excursiolla, juhlimaan vuoden karvaisimmissa bileissä Barbaarisissa Bakkanaaleissa, herkuttelemaan suun makeaksi Makia-approilla ja nautimaan legendaarisista opis- kelijalehden Ööpisen julkaisubileistä wapun aikaan. Lisäksi kiltamme järjestää akateemisia pöytäjuhlia, sitsejä, muiden opiskelijakiltojen kanssa, Kiltiskirppis on kovaa huutoa koko Oulussa ja ravintolapäiväänkin olemme osallistuneet useaan otteeseen.

Kiltamme puolesta on myös tarjolla monipuolisia aktiviteettejä vuoden jokaisella viikolla. Killan liikutavastaavat pitävät huolen arkkareiden liikunnallisuudesta muun muassa koripallon, sählyn, lenkin ja erilaisten lajikokeilujen avulla. Tarjolla on myös leffakerhoa, kiltalehtemme Alkkarin toimitukseen osallistumista ja mahdollista on myös osallistua lautapeli-iltoihin. Emännät puolestaan järjestävät saunaillan viikon jokaisena tiistaina Kiltatalollamme, joka onkin ylpeydenaihe.

Monet tapahtumamme ja saunaillat mahdollistaa rakas kiltatalomme. Pikisaaressa sijaitseva Oulun Arkkitehtikillan kiltatalo on 1800-luvulla rakennettu hirsitalo. Tämä pitkän historian omistava keltamultainen arkkarikeskittymä toimii erilaisten tapahtumien kotipaikkana niin rennoissa saunailloissa kuin wappuna maalarinvalkoisissa haalareissa juhlien. Kiltatalo on rakas meille kaikille ja siitä huolehditaan yhdessä erilaisten talkoiden voimin.

Lisää tietoa arkkitehtiopinnoista: http://arkkitehdiksi.fi/