Info & Historia

Oulun Arkkitehtikilta ry on arkkitehtuurin opiskelijoiden v. 1959 perustama järjestö, joka ajaa jäsentensä etuja niin opiskelussa kuin vapaa-aikanakin. Lähes kaikki Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijat ovat Killan jäseniä. Toiminnan edellytyksenä onkin mahdollisimman monen arkkitehtiopiskelijan osallistuminen Kiltansa toimintaan.

Ympäristöpoliittisen toiminnan korostamista pidetään tärkeänä jo opiskelualankin perusteella. Killan tavoitteena on herättää keskustelua muun muassa Oulun kaupungin suunnittelusta ja hakea kiltalaisille sopivaa toimintaa opiskelukaupunkimme rakennetun ympäristön parantamiseksi esimerkiksi rakennuksien ja alueiden säilyttämistä tukemalla yhteistyössä eri kulttuurijärjestöjen kanssa.

Kilta nimeää opiskelijaedustajat osaston koulutussuunnittelutyöryhmään sekä edustajan osaston johtoryhmään. Yhdessä Oulun Teekkariyhdistyksen (OTY) sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) kanssa Kilta pyrkii kehittämään koulutusta. Kilta järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, muun muassa syksyllä Barbaariset Bakkanaalit sekä joulukuussa perinteikkäät pikkujoulut.

Kilta on siirtänyt toimitilakseen Kiltatalon Oulun Pikisaareen, jossa pidetään viikottain saunailtoja. Vuosittain järjestetään Tampereen ja Otaniemen arkkitehtikiltojen kanssa yhteisiä opiskelijatapaamisia ja julkaistaan Arkkitehtiopiskelija-lehteä. Lisäksi Kilta julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alkkari-kiltalehteä sekä joka vappu ilmestyvää Ööpinen-wappulehteä. Toimintaan kuuluvat myös arkkitehtuuria käsittelevät näyttelyt, luento- ja keskustelutilaisuudet, retket sekä osallistuminen muiden järjestöjen tapahtumiin. Vappuna touhuamme teekkarihengessä osana muuta tupsukansaa.

Killan ylin päättävä elin on killan kokous, joka on avoin Killan kaikille jäsenille. Vuosittain valitaan hallitus, joka toimeenpanee päätökset, mutta varsinainen Killan toiminta syntyy kaikkien arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijoiden osallistumisesta.