Tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://oulunarkkitehtikilta.net.

Rekisterinpitäjä

Oulun Arkkitehtikilta ry
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90014 Oulun yliopisto
puheenjohtaja@oulunarkkitehtikilta.net

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Oulun Arkkitehtikilta ry:n wwwelho
wwwelho@oulunarkkitehtikilta.net

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Henkilötietoja kerätään yhdistyksen tehtävien mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Yhteydenottolomakkeet

Verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta kerätään tietoja alumnirekisteriin, opiskelun laatuun (Kopoboksi) ja Kiltatalon vuokraukseen liittyen. Lomakkeilla kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat olennaisia kulloinkin kyseessä olevan palvelun tuottamiseksi.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (engl. cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto lähettää käyttäjän selaimelle ja tallentaa käyttäjän tietokoneelle.

Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen laitteelle, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimen asetuksista. Jotkin palvelut eivät välttämättä toimi asianmukaisesti ilman evästeitä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa käyttäjästä eli sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa.

Analytiikka

Oulun Arkkitehtikilta ry kerää tietoa sivujen käytöstä. Kävijäseurantatietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.

Kävijäseurantatietojen keräämiseen käytetään kolmannen osapuolen Google Analytics -tietokoneohjelmaa. Halutessa voit estää kävijäseurantatietojen keräämisen esimerkiksi selainlisäosalla (Kuten: https://support.google.com/analytics/answer/181881 )

Kenelle jaamme tietosi

Verkkosivuston kautta kerättävät tiedot jaetaan sinun ja asiaa koskevan henkilön välillä. Yhteydenottolomakkeissa on mainittu, kuka tietojasi käsittelee. Kiltalon vuokraukseen liittyvät laskutustiedot jaetaan myös tilitoimiston kanssa. Lisäksi wwwelholla on palvelun ylläpito- ja huoltosyistä pääsy järjestelmiin.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Verkkosivuston palvelimelle ei arkistoida henkilötietoja. Lomakkeiden kautta kerättävät tiedot arkistoidaan Oulun Arkkitehtikilta ry:n sähköposti- ja/tai pilvipalveluarkistoon lain määräämäksi ajaksi.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai poistaa ne, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käytetään vain tapahtuman vaatimiin järjestelyihin ja niitä käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävä sitä vaatii.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Mikäli rekisterin henkilötiedot joutuvat ulkopuoliselle taholle ilman tarkoituksenmukaisuutta on rekisterinpitäjä velvollinen tekemään asianmukainen selvitys. Rekisteröidyille tulee ilmoittaa tapahtuneesta 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen sattumisesta. Ilmoitus hoidetaan yhdistyksen sähköpostilistan kautta tai tarvittaessa muuta kanavaa pitkin.

Tietoturvaloukkauksen jälkeen yhdistyksen tietosuojaa kehitetään vastaavan tapahtuman välttämiseksi.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Oulun Arkkitehtikilta ry ei tee käyttäjiä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.