Hei,

Oulun Arkkitehtikilta Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 20.5. joudutaan teknisistä syistä perumaan.

Uusi vuosikokous järjestetään Maanantaina 6.6.2022 klo 18:00 Zoomissa ja Kiltatalolla (Pursitie 8). Tässä linkki:

https://oulu.zoom.us/j/69391481608
Meeting ID: 693 9148 1608

TERVETULOA!
Vuosikokous on sääntömääräinen keväälle sijoittuva killan kokous, jossa käsitellään mm. edeltävän hallituksen toimintaa ja päätetään heidän vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista. Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on
ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä
internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
5. TILI- JA VUOSIKERTOMUKSET VUODELTA 2021
6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2021 HALLITUKSELLE
9. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2021
10. META
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tags:

Comments are closed