Oulun Arkkitehtikilta Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 15.8.2023 klo 18:00 Zoomissa ja Kiltatalolla osoitteessa Pursitie 8. Linkki vuosikokoukseen tulee arkilta -sähköpostilistalle.

Vuosikokous on sääntömääräinen keväälle sijoittuva killan kokous, jossa käsitellään mm. edeltävän hallituksen toimintaa ja päätetään heidän vastuuvapaudestaan. Meistä riippumattomista syistä vuosikokousta jouduttiin lykkäämään myöhään kesälle. Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista. Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.

ESITYSLISTA

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”
 3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
 4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
 5. TILI- JA VUOSIKERTOMUKSET VUODELTA 2022
 6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
 7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2022 HALLITUKSELLE
 8. OULUN ARKKITEHTIKILLAN SÄÄNTÖMUUTOKSET
 9. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2023
 10. META
 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liite 1, kokouksen esityslista.

Ystävällisin terveisin,
Erik Kärnä
Puheenjohtaja
Oulun Arkkitehtikilta ry

Tags:

Comments are closed