Hei,

Oulun Arkkitehtikilta Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 9.7.2020 killan discord -serverillä kello 18.00 alkaen.

Mikä on vuosikokous ja mitä siellä päätetään?
Vuosikokous on sääntömääräinen, keväälle sijoittuva killan kokous, jossa
käsitellään mm. edeltävän hallituksen toiminta ja päätetään heidän
vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle
esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista,
sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista.
Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä

Tulevan vuosikokouksen isoimpana aiheena on killan sääntömuutos vuodelle 2020.

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJA TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

5. TILI- JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2019

6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 HALLITUKSELLE

8. OULUN ARKKITEHTIKILLAN SÄÄNTÖMUUTOKSET
LIITE1 Säännöt muutoskohtineen
LIITE2 Sääntöjen uudelleenmuotoiltu versio

9. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2020

10. META

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vuosikokoukseen liittyvät dokumentit löytyvät liitteinä.

Ystävällisin terveisin

Anthon Timmerbacka
Puheenjohtaja

 

LIITTEET:

Esityslista (PDF): Esityslista_vuosikokous_2020.pdf
Liite 1: Säännöt muutoskohtineen (PDF): Liite_1.pdf
Liite 2: Sääntöjen uudelleenmuotoiltu versio (PDF): Liite_2.pdf

Tags:

Comments are closed