Nettisivuja päivitetään vaiheittain vuoden 2020 kesäkuukausien aikana. Päivitysprosessista johtuen sivuston rakenne voi muuttua useita kertoja tulevien kuukausien aikana. Kaikki sivuston tietosisältö kuitenkin pyritään pitämään jatkuvasti saatavilla myös päivitysprosessin aikana.

Parhain terveisin,
Killan wwwelho

Tags:

Comments are closed