Hei,

Oulun Arkkitehtikilta ry järjestää ylimääräisen killan kokouksen 13.4. tiistaina klo 18:00 Oulun Arkkitehtikillan Discord-serverillä. Kokouksen aiheena on uuden sihteerin valitseminen killalle.
Killan sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 4.5, siitä lähetetään myöhemmin erillinen kokouskutsu.
Killan ylimääräisen kokouksen 13.4. esityslista:

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
§8
Killan ylin päättävä elin on killan kokous. Kilta kokoontuu lukukausien aikana hallituksen kutsusta. Kokouksen aika ja paikka on Ilmoitettava killan nettisivuilla, postituslistalla sekä ilmoitustaululla vähintään kymmenen (10) luentovuorokautta ennen kokousta ellei näissä säännöissä toisin määrätä ja se on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Killan kokous on kutsuttava koolle pyynnöstä kahden viikon kuluessa, kun 1/10 varsinaisista jäsenistä sitä niin vaatii kirjallisessa muodossa. Asiat ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa arpa.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

5. KILLAN UUDEN SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2021

6. META

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Terveisin Emma Ahtiainen

Oulun Arkkitehtikilta ry:n puheenjohtaja 2021
puheenjohtaja@oulunarkkitehtikilta.net
0440333823

Tags:

Comments are closed