Tervetuloa killan kokoukseen 10.10.2022 klo 12 Oulun arkkitehtikillan kiltahuoneelle. Oulun
Arkkitehtikilta on päättänyt juhlia 63-vuotista taivaltaan vuonna 2022. Tämän vuoksi viimesyksynä
muotoiltu vuosibudjetti tarvitsee muokkausta ja killan hyväksyntää.

PAIKKA  Kiltahuone, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 90014 OULU
AIKA  Ma 10.10.2022 klo 12

ASIALISTA

  1. KOKOUKSEN AVAUS
  2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
    • ”Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava killan ilmoitustaululla, sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta ennen kokousta.”
  3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
  4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
  5. MUUTOKSET VUODEN 2022 BUDJETTIIN
  6. META
  7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sampo Westerberg

Oulun Arkkitehtikilta ry:n puheenjohtaja 2022
puheenjohtaja@oulunarkkitehtikilta.net

Tags:

Comments are closed