Vuokraa

Varaustiedustelulomake

 

Varaajan tiedot

Varauksen tiedot


Muut kentät ovat vaadittuja tietoja paitsi yritys-kenttä. Mainitse mahdollisista huomioitavista seikoista "lisätietoja" kenttään. Tilaisuuden luonnetietoa käytetään vain kiltatalon käyttöasteen yleisten käyttötarkoitusten tilastoimiseen.

Yhteydenottotapa

Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käsittelystä vastaa killan vouti.

Kiltatalon alustava vuokraustilanne

syyskuu 2023

ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vuokraushinnat

Vuokraushinnat

  Yksi kerros Kaksi kerrosta
Normaalivuokra 400 € 500 €
Sesonkivuokra 500 € 600 €
Varausmaksu** 50 € 50 €

*=Voimassa kuukausina: kesäkuu, heinäkuu, marraskuu ja joulukuu sekä jokaisen viikon perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina
**=Varausmaksu, joka maksetaan ennakkoon ja se sisältyy vuokraan

Opiskelijavuokraus

Oulun Arkkitehtikillan jäsenet

  Arkipäivät Viikonloput
Avoin tapahtuma kiltalaisille (1) Ilmainen Ilmainen
Suljettu tapahtuma kiltalaisille (2) Ilmainen -50 %
Yksityinen tapahtuma (3) -50% -50%

(1) Avoin tapahtuma kiltalaisille

 • Osallistujamäärä voi olla rajattu, jos ilmoittautuminen on tasapuolisesti avoin kiltalaisille
 • Osallistujamäärältään rajaamaton tapahtuma oltava koko illan avoin osallistujilleen
 • “Tapahtuma avoin kello xx jälkeen” kielletty
 • Tapahtumalla on vähintään 2 viikon ilmoitusaika killan virallisilla kanavilla (arkilta@lists.oulu.fi ja killan facebook ryhmä), muistutus päivää ennen
 • Siivousmaksu on maksettava

(2) Suljettu tapahtuma kiltalaisille (excu, vuosikurssi yms.)

 • Tapahtuman osallistujat koostuu pääosin killan varsinaisista jäsenistä, mutta pääsyä on rajattu
 • Tapahtumista peritään siivousmaksu ellei sitä ole sisällytetty vuokraan
 • Tapahtuman järjestämiselle hyväksyntä aina hallitukselta

(3) Yksityinen tapahtuma

 • Täysin yksityiseen tai killan ulkopuoliseen tapahtumaan
 • Henkilökohtainen
Miten varaan kiltatalon?

Oulun Arkkitehtikillan kiltatalo on opiskelijoiden ylläpitämä puolijulkinen tila, jota vuokraamme yksityiseen käyttöön. Kiltatalon vuokrausasioista vastaavat killan voudit, joihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Kiltataloa on mahdollista päästä katsomaan etukäteen, mikäli niin haluaa.

Kiltatalon varauksen vahvistamiseksi lähetämme varausmaksulaskun (50 euroa), joka on ennakkomaksua lopullisesta vuokrasta. Vuokraan kuuluu tilojen perussiivous. Vuokrasopimus lähetetään noin viikko ennen vuokra-ajankohtaa. Loppulasku ja sähkölukon avainkoodi luovutetaan muutama päivä ennen vuokra-ajankohtaa.

Kiltatalon vuokra-aika on klo 12-24. Kiltatalolle jääneet tavarat tulee noutaa seuraavana päivänä klo 9 mennessä.

Kiltatalon pohjapiirrokset
Täydet vuokrausehdot

Vuokrausehdot:  §1 | §2 | §3 | §4 | §5 | §6 | §7 | §8 | §9 | §10 | §11

§1 Vuokrattavat tilat

ALAKERTA käsittää löyly-, pesu- ja takkahuoneen, wc:n, eteisen sekä keittiön.
KESKIKERROS käsittää salin ja kaksi kamaria, wc:n, eteisen sekä keittiön.
KOKO TALO käsittää alakerran ja keskikerroksen lukuun ottamatta yläkerrosta.

YLÄKERROKSEEN VUOKRALAISILTA PÄÄSY KIELLETTY.
Tilat vuokrataan siinä kunnossa, kuin ne vuokrasopimuksen tekohetkellä ovat.

§2 Vuokrahinnat sisältävät tilojen perussiivouksen

Vuokralainen on vastuussa, ettei roskia ole ympäri sisä- ja ulkotiloja. Mikäli tilat ovat vuokrauksen jäljiltä normaalia likaisemmassa kunnossa (esim. rikotut pullot, kengillä liikuttu sisällä, erilaiset tahrat seinillä, lattialla jne.), on vuokralainen velvollinen korvaamaan toisen siivoojan hälyttämisestä ja/tai ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kulut (lisäsiivousmaksu on 50€).

§3 Vuokraaja (vastuuhenkilö) on vastuussa tiloista vuokra-ajan.

Mikäli vuokra aikana aiheutuu vahinkoja kiinteistölle, sen irtaimistolle tai ympäristölle, on vuokralainen velvollinen korvaamaan kaikki vahingoista aiheutuneet kulut. Rikkoutuneen tai vahingoittuneen omaisuuden korjauksen tai korvaamisen hinta peritään laskulla. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle vahingoista sekä tilojen mahdollisista puutteista viivytyksettä, muutoin vastuu niistä siirtyy hänelle. Pikisaaren asukasyhdistyksen jäsenillä ja killan siivoojilla on oikeus ilmoittaa vahingoista ja vuokraehtojen laiminlyönnistä vuokranantajalle.

 • SISÄTILOISSA EI SAA TUPAKOIDA. Ulkona tupakoidessa tupakantumpit tulee heittää tuhkakuppiin.
 • KENGÄT ON JÄTETTÄVÄ ETEISEEN lattioiden kulumisen ja ylenmääräisen likaantumisen estämiseksi.
 • KALUSTEITA EI SAA VIEDÄ ULOS EIKÄ SIIRTÄÄ KERROKSESTA TOISEEN. Siirrettäessä kalusteita huoneesta toiseen, tulee ne siirtää takaisin omille paikoilleen.
 • VUOKRAAJAN TULEE HUOLEHTIA TILOJEN HUOLELLISESTA LUKITSEMISESTA (ovet, ikkunat yms.) käytön päätyttyä.
 • KYNTTILÖIDEN JA ULKOTULIEN POLTTAMINEN ON KIELLETTY
 • PALJUN KÄYTTÖ KIELLETTY
 • SEINILLE TAI MUILLE PINNOILLE EI SAA TEIPATA MITÄÄN
 • KÄYTTÄESSÄSI SAUNATILOJA HUOLEHDI, ETTÄ KIUAS ON SAMMUTETTU LÄHTIESSÄSI
 • VUOKRALAISEN ON PYSYTTÄVÄ AINOASTAAN VUOKRAAMISSAAN TILOISSA (keskikerros/saunatilat/koko talo)
§4 Vuokraajan on noudatettava järjestyslakia

joka kieltää yleisen järjestyksen häiritsemisen metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla (§3). Mahdollisista musiikintoistolaitteista, joista on ilmoitettava varausta tehdessä, ei saa aiheutua häiriötä. Vuokraajan on otettava huomioon talon historiallinen ympäristö ja sijoittuminen asuttuun ympäristöön. Naapurustoon laskeutuu hiljaisuus klo 22.00. Järjestyshäiriöitä (poliisin puuttuminen asiaan) ei suvaita.

§5 Oulun Arkkitehtikilta ry EI OLE vastuussa vuokra-aikana Kiltatalossa tapahtuneista henkilövahingoista.
§6 Pysäköinti

Autojen pysäköinti on mahdollista esimerkiksi Raatin yleiselle pysäköintialueelle sekä Torinrantaan kiltatalon edustalta puuttuvien pysäköintipaikkojen vuoksi.

§7 Vuokran maksu

Tilojen vuokra maksetaan Oulun Arkkitehtikilta ry:n tilille Säästöpankki FI40 4600 0011 0137 66. Eräpäivä on 2 viikkoa vuokrausajankohdasta.

§8 Sähköinen avainkoodi

luovutetaan vuokralaiselle sähköpostiin päivää ennen vuokra-ajankohtaa. Avainkoodi toimii vuokrapäivänä klo 12.00-00.00, ellei muusta ole sovittu (kohta 9). Avainkoodi toimii myös seuraavana päivänä klo 06.00-09.00 mahdollista unohtuneiden tavaroiden noutamista varten.

§9 Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrapäivänä kello 12:00 ja päättyy kello 00:00. Kiltatalolle mahdollisesti jätetyt/jääneet tavarat tulee noutaa EHDOTTOMASTI kello 9:00 mennessä seuraavana päivänä. Mahdollinen vuokra-ajan aikaistaminen maksaa 40€/tunti. Vuokra-ajan pidennyksistä sovitaan tapauskohtaisesti.

§10 Varauksen peruminen

Varauksen peruminen varausmaksun maksamisen jälkeen: vuokralainen on oikeutettu varausmaksun palautukseen, mikäli hän peruuttaa varauksen viimeistään 21 vuorokautta ennen vuokra-ajankohtaa. Kilta voi peruuttaa varauksen pakottavasta syystä viimeistään kuukautta ennen vuokra-ajankohtaa, jolloin varausmaksu palautetaan. Mahdollisen hyvityksen tarvetta tarkastellaan tapauskohtaisesti, kuitenkin niin että korvattava summa on enimmillään sama kuin vuokrauksesta muutoin vuokralaisen maksettavaksi erääntyvä summa. Luonnonkatastrofista, tulipalosta tai muusta killasta riippumattomasta syystä johtuvaa peruutusta ei tarkastella näiden ehtojen mukaan.

§11 Vuokraehtojen laiminlyöminen

Vuokraehtojen laiminlyöminen johtaa vuokrasuhteen välittömään päättymiseen ilman hyvitystä. Vuokraehtojen laiminlyömisestä seuraavat kulut peritään vuokralaiselta.

VUOKRAEHTOJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ PERIMME 200 EURON SUURUISEN SÄÄNTÖRIKKOMUSMAKSUN

Varaustiedustelut

Puhelimitse » 040 566 7207 (klo 15 eteenpäin)

Sähköpostitse » vouti@oulunarkkitehtikilta.net