Poikkeusolojen tilanteen muutokset killan toiminnassa

Killan tapahtumat ovat tauolla kevätlukukauden aikana
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vallitessa yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty valtion toimesta nyt 13.5. asti. Tämän vuoksi kiltamme hallitus linjaa lähikontaktia vaatimat tapahtumat pidettävän tauolla valtion ohjeistusten mukaisesti. Tähän lukeutuu mm. saunaillat ja urheiluvuorot. Ilmoitamme, mikäli kehitystä tapahtuu johonkin suuntaan.

Diplomi- ja kandidaatintöiden näyttely
Kevätkauden diplomityö- ja kandidaatintyöseminaarien näyttelyiden ollessa mahdotonta järjestää yliopiston tiloissa, kilta tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden esitellä töitään sähköisessä muodossa killan nettisivuilla. Jos olet kiinnostunut esittelemään työtäsi muille opiskelijoille ja tukemaan kanssaoppimista, ota yhteyttä hallituksen jäseneen kevätlukukauden aikana ja autamme asian eteenpäin viemiseksi.

Killan vuosikokous
Killan vuosikokous järjestetään tilanteen salliessa etäkokousmuodossa lähitulevaisuudessa tai kesän aikana ennen tulevaa lukuvuotta. Hallitus ilmoittaa kokouksen järjestelyistä piakkoin.

 

Tsemppiä kevään loppurutistuksiin.
Pysykää turvassa & terveenä.

 

Terveisin,
Anthon Timmerbacka
Puheenjohtaja

Lue lisää

Killan vaalikokous

Vaalikokous tiistaina 03.12.2018

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous järjestetään tiistaina 3.12.2019 klo 16.31 alkaen Kiltatalolla! Tervetuloa vaikuttamaan, äänestämään ja asettumaan ehdolle! Liitteenä vaalikokouskutsu.

Mikä on vaalikokous?

Vaalikokous on killan säännöissä määrätty, marras-joulukuussa, järjestettävä kokous, jossa käydään läpi mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Mitä asioita yhdistyksen halutaan vievän eteenpäin seuraavana vuonna. Vaalikokouksesta tekee erityisen jännittävän ja hauskan se, että siellä valitaan seuraavan vuoden hallitus ja toimihenkilöt!

 

Terveisin,
Veikko Laukkanen
Puheenjohtaja

Vaalikokouskutsu 2019 (PDF)

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräinen kokous kiltatalolla

Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräinen kokous järjestetään keskiviikkona 26.6.2019 klo 18:15 Kiltatalolla.

Kokoustellaan poikkeuksellisesti kesällä, jotta Kiltatalon remontit saadaan aloitettua. Samalla on hyvä käydä vuosijuhlavuoden vuoksi lanseerattavat kunniamerkit ja niiden myöntämisperusteet läpi. Ajankohdasta johtuen järjestetään etäyhteys muilla paikkakunnilla oleville halukkaille jäsenille.

Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleita kokoustamaan ja antamaan äänensä yhteisistä asioista!

PAIKKA: Kiltatalo, Pursitie 8, 90100 Oulu
AIKA: Ke 26.6.2019 klo 18:15

Kokouksen esityslista:

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
4. LAINA
5. OULUN ARKKITEHTIKILLAN TUNNUSOHJESÄÄNNÖT
6. OULUN ARKKITEHTIKILLAN KUNNIAMERKIT
7. META
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lue lisää

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
torstaina 11.4.2018 klo 18:00 alkaen Kiltatalolla.


Mikä on vuosikokous ja mitä siellä päätetään?
Vuosikokous on sääntömääräinen, keväälle sijoittuva killan kokous, jossa 
käsitellään mm. edeltävän hallituksen toiminta ja päätetään heidän 
vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle 
esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista, 
sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista.
Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.
Tuleva vuosikokous sisältää paljon asiaa esimerkiksi Kiltatalolla 
keväällä ja kesällä tehtävistä remonteista.

Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleita kokoustamaan ja antamaan 
äänensä yhteisistä asioista!Vuosikokouksen esityslista:


1. KOKOUKSEN AVAUS

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on 
ilmoitettava killan ilmoitustaululla,
sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta 
ennen kokousta.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA 
ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

5. TILI- JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018

6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 HALLITUKSELLE

8. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2019

9. SIJOITTAMISEN TUTKINTARYHMÄN TULOKSET

10. KILTATALON SAUNA- JA PESUHUONEREMONTIN TILANNEKATSAUS

11. KILTATALON KATTOREMONTIN TILANNEKATSAUS

12. LAINAN HAKEMINEN KILTATALON REMONTTEIHIN 2019

13. RAHANKERUULUPA

14. 60V. HISTORIIKKI BUDJETTIMUUTOS

15. META

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lue lisää

Valmennuskursseista apua pääsykokeisiin

Valmennuskursseilla ohjaajinasi toimivat (takarivi vasemmalta alkaen) Hannu, Roosa, Elsa, Ella, (eturivi vasemmalta alkaen) Elias, Irina ja Julia.

Kävin arkkitehtuurin pääsykokeet läpi kaksi kertaa ennen kuin sain haaveilemani opiskelupaikan. Pääsykokeet olivat varmasti siihen mennessä elämäni stressaavimpia kokemuksia. Koko kevään kestävä monivaiheinen pääsykoerutistus on kelle tahansa henkisesti haastava, mutta onnistuessaan sen kokee kaiken arvoiseksi.

Valmennuskurssi tuntui olevan avainasemassa sisäänpääsyyn. Ei sen takia, että siellä olisi oppinut jotakin merkittäviä “arkkitehdin” ajatuksia tai sen takia, että meidät olisi aivopesty tekemään tiettyjä juttuja, vaan valmennuskurssi opetti kiteyttämään omat ajatukset. Koin, että sen avulla opin ilmaisemaan ideani niin, että ne kiinnittivät huomion, mutta olivat myös helposti ymmärrettävissä. Valmennuskurssilla harjoiteltiin ideointia erilaisten tehtävien kautta sekä lisäksi kokeiltiin erilaisia piirustus- ja askartelutekniikoita. Näiden avulla sai kerättyä itsevarmuutta pääsykokeisiin. Erityisen tärkeäksi koin myös pääsykoetilannesimuloinnit, joiden avulla sai laskettua tulevaa koejännitystä.

Valmennuskurssien tehtävä ei ole tuottaa samanlaisia luovia ajattelijoita, vaan nimenomaan tuoda jokaisessa parhaat puolet esiin. Ennakkotehtävissä täytyy saada oma työ esiin isosta massasta, matematiikan kokeessa vaaditaan laskurutiinia ja piirustus- ja suunnittelukokeessa mitataan ideointi- sekä paineensietokykyä. Riippumatta omasta taustasta tai lahjakkuudesta, väittäisin, että jokainen pystyy parantamaan omaa tulostaan harjoittelemalla. Lisäksi ryhmässä oppiminen tarjoaa mukavaa vertaistukea ja tsemppaa tulevaan.

Oulun Arkkitehtikillan valmennuskursseja vetävät arkkitehtiopiskelijat, joista jokainen on käynyt pääsykokeissa vähintään kerran, joten tilanne on meille kaikille hyvin tuttu. Moni meistä on myös jossain vaiheessa hakua käynyt valmennuskurssin, eli tiedämme mitä parhaimmillaan tällaiset kurssit voivat tarjota. Kurssiemme avulla olemme tukemassa tulevien arkkitehtien alkutaivalta. Kursseista saadut tulot käytetään neljännen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden excursioon.

Ennakkotehtävät julkaistaan tasan viikon päästä maanantaina 11.2. Samana päivänä on vielä mahdollisuus ilmoittautua ennakkotehtäväkurssillemme, joten inspiraation iskiessä ehtii vielä hyvin mukaan!

Kurssitarjontamme ja ilmoittautumislomakkeen löydät valmennuskurssi-sivulta: https://oulunarkkitehtikilta.net/valmennuskurssi/

Lisätietoa arkkitehtuurin pääsykokeista:
https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

Irina
Excun (= valmennuskurssit järjestävä vuosikurssi) puheenjohtaja ja ennakkotehtäväkurssin ohjaaja

Lue lisää

Killan ylimääräinen kokous 11.12.

Kokouskutsu Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräiseen kokoukseen

Paikka: Oulun Arkkitehtikillan kiltahuone, Oulun Yliopisto
Ajankohta: tiistaina 11.12.2018 klo 16:00

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. SAFAn opiskelijaedustajien valinta vuodelle 2019
– Koulutus- ja tutkimustoimikunnan opiskelijaedustaja
– Rakennussuunnittelun toimikunnan opiskelijaedustaja
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan opiskelijaedustaja SAFAn 1)Tutkimus- ja koulutustoimikuntaan ja 2)Rakennussuunnittelun toimikuntaan.

Alla kuvaukset toimikuntien tehtävistä.

SAFAn opiskelijajäsenyys on edellytys SAFAn opiskelijaedustajana toimimiselle.


Iloista joulun odotusta kaikille!

-Jaakko


Koulutus- ja tutkimustoimikunta

Koulutus- ja tutkimustoimikunnassa on merkittävyytensä vuoksi opiskelijaedustus kaikista kolmesta koulusta.
Koulutus- ja tutkimustoimikunta tehtävät:
Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, niin kotimaassa kuin EU:n tasolla
Seuraa arkkitehtuurin alan tutkimustoimintaa
Osallistuu rakennusalan tutkimusta koskevaan selvitystyöhön ja kehittämiseen yhteistyössä muiden rakennusalan tahojen kanssa
Harjoittaa säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
Tarjoaa täydennyskoulutusta, jotta jäsenistöllä on mahdollisuudet alan pätevyyden toteamisjärjestelmien vaatimusten mukaisen ammattitaidon ylläpitoon
Järjestää aloitteleville ammatinharjoittajille suunnattuja koulutustilaisuuksia
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa


Rakennussuunnittelun toimikunta

Rakennussuunnittelutoimikunnan tehtävät:
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu rakennussuunnittelun alalta
Rakennussuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen rakennussuunnittelussa uudisrakentamisen ja etenkin korjausrakentamisen osalta
Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
Edistää ymmärrystä rakennusperinnön ylläpidon kulttuurisesta merkityksestä yhteistyössä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa

Esityslista_ylimääräinenkokous_2_2018.pdf

Lue lisää

Killan hallitus ja toimihenkilöt 2019 valittu!

Oulun Arkkitehtikillan hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2019 valittu!

Oulun Arkkitehtikillan vaalikokous järjestettiin Kiltatalolla. Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja uudet toimihenkilöt vuodelle 2019.

Hallitus

Puheenjohtaja: Veikko Laukkanen
Sihteeri: Anniina Bitter
Varapuheenjohtaja: Emma Ahtiainen
Taloudenhoitaja: Tuomas Raappana
Fuksivastaava: Annika Taipale
Suhdevastaava: Anthon Timmerbacka
Vouti: Paula Halonen
KoPo: Ville Mujunen
Tiedotusvastaava: Oona Hynninen
Vanha: Anna-Leena Salo

Toimihenkilö

Pikkuvouti: Anni Syväkuru
Emännät: Ila Narjus & Oona Peuhkuri
Fuksipaimen: Emmi Santamäki
Graafikot: Aku Heiskanen, Juho Kekkonen & Ossi Hintsala
Lehtivastaava: Emmi Lonka
Valokuvaaja: Jalmari Kaakinen & Joni Lustig
Tapahtumavastaava: Pauliina Paloniemi
Diplomaatit: Antti-Petteri Jäske & Roosa Lilja
KV-vastaava: Peetu Karttunen
Liikuntavastaavat: Pöydätty, hallitus 2018 valitsee  liikuntavastaavat
Wwwelho: Aarni Ahvenus
Kiltahuone: Oona Valonen
Excuvastaava: Maija Malmivaara
Tuotevastaava: Karri Westerlund
Vuosijuhlayhteyshenkilö: Jaakko Ihalainen

Isosti onnea kaikille valituille!

Lue lisää

Killan vaalikokous

Vaalikokous tiistaina 27.11.2018

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous järjestetään tiistaina 27.11.2018 klo 16.30 alkaen kiltatalolla! Tervetuloa vaikuttamaan, äänestämään ja asettumaan ehdolle!  Liitteenä vaalikokouskutsu.

Mikä on vaalikokous?

Vaalikokous on killan säännöissä määrätty, marras-joulukuussa, järjestettävä kokous, jossa käydään läpi mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Mitä asioita yhdistyksen halutaan vievän eteenpäin seuraavana vuonna. Vaalikokouksesta tekee erityisen jännittävän ja hauskan se, että siellä valitaan seuraavan vuoden hallitus ja toimihenkilöt!

 

Vaalikokousterveisin,
Jaakko Ihalainen
Puheenjohtaja

Vaalikokouskutsu 2018 PDF

Lue lisää