Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
torstaina 11.4.2018 klo 18:00 alkaen Kiltatalolla.


Mikä on vuosikokous ja mitä siellä päätetään?
Vuosikokous on sääntömääräinen, keväälle sijoittuva killan kokous, jossa 
käsitellään mm. edeltävän hallituksen toiminta ja päätetään heidän 
vastuuvapaudestaan.
Vuosikokouksessa päätetään myös muista hallituksen kokoukselle 
esittämistä asioista, kuten esimerkiksi laajemmista investoinneista, 
sekä yhdistyksen jäseniin merkittävästi vaikuttavista muutoksista.
Päätetään asioista, joihin killan hallituksen päätäntävalta ei riitä.
Tuleva vuosikokous sisältää paljon asiaa esimerkiksi Kiltatalolla 
keväällä ja kesällä tehtävistä remonteista.

Kaikki killan jäsenet ovat tervetulleita kokoustamaan ja antamaan 
äänensä yhteisistä asioista!Vuosikokouksen esityslista:


1. KOKOUKSEN AVAUS

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Oulun Arkkitehtikilta ry:n säännön §9:n mukaan vuosikokouksesta on 
ilmoitettava killan ilmoitustaululla,
sähköpostilistalla, sekä internetsivuilla vähintään 10 luentovuorokautta 
ennen kokousta.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA 
ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

5. TILI- JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018

6. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 HALLITUKSELLE

8. KILLAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2019

9. SIJOITTAMISEN TUTKINTARYHMÄN TULOKSET

10. KILTATALON SAUNA- JA PESUHUONEREMONTIN TILANNEKATSAUS

11. KILTATALON KATTOREMONTIN TILANNEKATSAUS

12. LAINAN HAKEMINEN KILTATALON REMONTTEIHIN 2019

13. RAHANKERUULUPA

14. 60V. HISTORIIKKI BUDJETTIMUUTOS

15. META

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lue lisää

Valmennuskursseista apua pääsykokeisiin

Valmennuskursseilla ohjaajinasi toimivat (takarivi vasemmalta alkaen) Hannu, Roosa, Elsa, Ella, (eturivi vasemmalta alkaen) Elias, Irina ja Julia.

Kävin arkkitehtuurin pääsykokeet läpi kaksi kertaa ennen kuin sain haaveilemani opiskelupaikan. Pääsykokeet olivat varmasti siihen mennessä elämäni stressaavimpia kokemuksia. Koko kevään kestävä monivaiheinen pääsykoerutistus on kelle tahansa henkisesti haastava, mutta onnistuessaan sen kokee kaiken arvoiseksi.

Valmennuskurssi tuntui olevan avainasemassa sisäänpääsyyn. Ei sen takia, että siellä olisi oppinut jotakin merkittäviä “arkkitehdin” ajatuksia tai sen takia, että meidät olisi aivopesty tekemään tiettyjä juttuja, vaan valmennuskurssi opetti kiteyttämään omat ajatukset. Koin, että sen avulla opin ilmaisemaan ideani niin, että ne kiinnittivät huomion, mutta olivat myös helposti ymmärrettävissä. Valmennuskurssilla harjoiteltiin ideointia erilaisten tehtävien kautta sekä lisäksi kokeiltiin erilaisia piirustus- ja askartelutekniikoita. Näiden avulla sai kerättyä itsevarmuutta pääsykokeisiin. Erityisen tärkeäksi koin myös pääsykoetilannesimuloinnit, joiden avulla sai laskettua tulevaa koejännitystä.

Valmennuskurssien tehtävä ei ole tuottaa samanlaisia luovia ajattelijoita, vaan nimenomaan tuoda jokaisessa parhaat puolet esiin. Ennakkotehtävissä täytyy saada oma työ esiin isosta massasta, matematiikan kokeessa vaaditaan laskurutiinia ja piirustus- ja suunnittelukokeessa mitataan ideointi- sekä paineensietokykyä. Riippumatta omasta taustasta tai lahjakkuudesta, väittäisin, että jokainen pystyy parantamaan omaa tulostaan harjoittelemalla. Lisäksi ryhmässä oppiminen tarjoaa mukavaa vertaistukea ja tsemppaa tulevaan.

Oulun Arkkitehtikillan valmennuskursseja vetävät arkkitehtiopiskelijat, joista jokainen on käynyt pääsykokeissa vähintään kerran, joten tilanne on meille kaikille hyvin tuttu. Moni meistä on myös jossain vaiheessa hakua käynyt valmennuskurssin, eli tiedämme mitä parhaimmillaan tällaiset kurssit voivat tarjota. Kurssiemme avulla olemme tukemassa tulevien arkkitehtien alkutaivalta. Kursseista saadut tulot käytetään neljännen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden excursioon.

Ennakkotehtävät julkaistaan tasan viikon päästä maanantaina 11.2. Samana päivänä on vielä mahdollisuus ilmoittautua ennakkotehtäväkurssillemme, joten inspiraation iskiessä ehtii vielä hyvin mukaan!

Kurssitarjontamme ja ilmoittautumislomakkeen löydät valmennuskurssi-sivulta: https://oulunarkkitehtikilta.net/valmennuskurssi/

Lisätietoa arkkitehtuurin pääsykokeista:
https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

Irina
Excun (= valmennuskurssit järjestävä vuosikurssi) puheenjohtaja ja ennakkotehtäväkurssin ohjaaja

Lue lisää

Killan ylimääräinen kokous 11.12.

Kokouskutsu Oulun Arkkitehtikilta ry:n ylimääräiseen kokoukseen

Paikka: Oulun Arkkitehtikillan kiltahuone, Oulun Yliopisto
Ajankohta: tiistaina 11.12.2018 klo 16:00

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. SAFAn opiskelijaedustajien valinta vuodelle 2019
– Koulutus- ja tutkimustoimikunnan opiskelijaedustaja
– Rakennussuunnittelun toimikunnan opiskelijaedustaja
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan opiskelijaedustaja SAFAn 1)Tutkimus- ja koulutustoimikuntaan ja 2)Rakennussuunnittelun toimikuntaan.

Alla kuvaukset toimikuntien tehtävistä.

SAFAn opiskelijajäsenyys on edellytys SAFAn opiskelijaedustajana toimimiselle.


Iloista joulun odotusta kaikille!

-Jaakko


Koulutus- ja tutkimustoimikunta

Koulutus- ja tutkimustoimikunnassa on merkittävyytensä vuoksi opiskelijaedustus kaikista kolmesta koulusta.
Koulutus- ja tutkimustoimikunta tehtävät:
Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, niin kotimaassa kuin EU:n tasolla
Seuraa arkkitehtuurin alan tutkimustoimintaa
Osallistuu rakennusalan tutkimusta koskevaan selvitystyöhön ja kehittämiseen yhteistyössä muiden rakennusalan tahojen kanssa
Harjoittaa säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
Tarjoaa täydennyskoulutusta, jotta jäsenistöllä on mahdollisuudet alan pätevyyden toteamisjärjestelmien vaatimusten mukaisen ammattitaidon ylläpitoon
Järjestää aloitteleville ammatinharjoittajille suunnattuja koulutustilaisuuksia
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa


Rakennussuunnittelun toimikunta

Rakennussuunnittelutoimikunnan tehtävät:
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu rakennussuunnittelun alalta
Rakennussuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen rakennussuunnittelussa uudisrakentamisen ja etenkin korjausrakentamisen osalta
Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
Edistää ymmärrystä rakennusperinnön ylläpidon kulttuurisesta merkityksestä yhteistyössä ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa

Esityslista_ylimääräinenkokous_2_2018.pdf

Lue lisää

Killan hallitus ja toimihenkilöt 2019 valittu!

Oulun Arkkitehtikillan hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2019 valittu!

Oulun Arkkitehtikillan vaalikokous järjestettiin Kiltatalolla. Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja uudet toimihenkilöt vuodelle 2019.

Hallitus

Puheenjohtaja: Veikko Laukkanen
Sihteeri: Anniina Bitter
Varapuheenjohtaja: Emma Ahtiainen
Taloudenhoitaja: Tuomas Raappana
Fuksivastaava: Annika Taipale
Suhdevastaava: Anthon Timmerbacka
Vouti: Paula Halonen
KoPo: Ville Mujunen
Tiedotusvastaava: Oona Hynninen
Vanha: Anna-Leena Salo

Toimihenkilö

Pikkuvouti: Anni Syväkuru
Emännät: Ila Narjus & Oona Peuhkuri
Fuksipaimen: Emmi Santamäki
Graafikot: Aku Heiskanen, Juho Kekkonen & Ossi Hintsala
Lehtivastaava: Emmi Lonka
Valokuvaaja: Jalmari Kaakinen & Joni Lustig
Tapahtumavastaava: Pauliina Paloniemi
Diplomaatit: Antti-Petteri Jäske & Roosa Lilja
KV-vastaava: Peetu Karttunen
Liikuntavastaavat: Pöydätty, hallitus 2018 valitsee  liikuntavastaavat
Wwwelho: Aarni Ahvenus
Kiltahuone: Oona Valonen
Excuvastaava: Maija Malmivaara
Tuotevastaava: Karri Westerlund
Vuosijuhlayhteyshenkilö: Jaakko Ihalainen

Isosti onnea kaikille valituille!

Lue lisää

Killan vaalikokous

Vaalikokous tiistaina 27.11.2018

Oulun Arkkitehtikilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous järjestetään tiistaina 27.11.2018 klo 16.30 alkaen kiltatalolla! Tervetuloa vaikuttamaan, äänestämään ja asettumaan ehdolle!  Liitteenä vaalikokouskutsu.

Mikä on vaalikokous?

Vaalikokous on killan säännöissä määrätty, marras-joulukuussa, järjestettävä kokous, jossa käydään läpi mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Mitä asioita yhdistyksen halutaan vievän eteenpäin seuraavana vuonna. Vaalikokouksesta tekee erityisen jännittävän ja hauskan se, että siellä valitaan seuraavan vuoden hallitus ja toimihenkilöt!

 

Vaalikokousterveisin,
Jaakko Ihalainen
Puheenjohtaja

Vaalikokouskutsu 2018 PDF

Lue lisää

Killan 59-vuotisjuhlat

Killan 59-vuotisjuhlat 16.11.2018

Oulun Arkkitehtikilta ry juhlistaa 59vuotista taivaltaan vuosijuhlien merkeissä marraskuun 11. pv Teekkaritalolla. Kiltalaiset ja juhlavieraat viettävät iltaa postmodernismin hengessä.

Lue lisää

Killan kalenterin 2019 näyttelyavajaiset

*IN ENGLISH BELOW*

OULUN ARKKITEHTIKILLAN KALENTERIN 2019 NÄYTTELYN AVAJAISET 2.10.2018

Tervetuloa Oulun Arkkitehtikillan kalenterin näyttelyavajaisiin Oulun taidemuseolle Kaari-tilaan tiistaina 2.10.2018 kello 16.00 alkaen. Näyttelyyn on vapaa sisäänpääsy.

Vuoden 2019 vuosikalenterin teemana ovat Oulun koulut eri aikakausilta.
Näyttelyssä on esillä arkkitehtiopiskelijoiden käsin piirtämiä näkymiä Oulun kouluista. Kuvat painetaan myöhemmin julkaistavaan vuosikalenteriin. Lisäksi näyttelyssä on esillä aikaisempien vuosien kalentereissa olleita näkymiä ja visioita Oulusta. Kuvat herättävät ajattelemaan lähiympäristöä sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Kalenteri painetaan erikoiskartongille ja kootaan metallikierresidonnalla.

Näyttelyssä esillä olevat originaalityöt voi lunastaa itselleen 60 euron hintaan, mutta avajaisillan aikana ostettaessa kuvan saa itselleen alennettuun 50 euron hintaan.

Ensimmäisille saapujille on luvassa alkumaljat ja pientä purtavaa.

Kalenterin sekä myytävien teosten tarkoitus on kerätä varoja neljännen vuoden arkkitehtiopiskelijoiden ulkomaanopintomatkan toteutukseen syksyllä 2019.

Paikka: Oulun taidemuseo (Kaari-tila), Kasarmintie 9
Aika: Tiistai 2.10.2018 kello 16-18

Muina aikoina näyttely avoinna: Ti – Pe 10-18 I La 10-16 I Su 11-18 2.10-18.11.2018

OULU GUILD OF ARCHITECTURE CALENDAR 2019 EXHIBITION OPENING ON 2.10.2018

Information:
Welcome to the Oulu Guild of Architecture calendar 2019 exhibition opening to the Oulu Art Museum (Kaari room) on Tuesday 2.10.2018 at 16.00. Free entrance to the exhibition.

The theme of the calendar 2019 is the schools of Oulu from different eras.
The exhibition presents architecture students hand drawn views of the schools of Oulu. The hand drawn pictures will later be presented in calendar 2019. In addition the exhibition presents the views of Oulu from previous calendars. The images evoke to think about the surrounding environment as well as changes in it. The calendar is printed on a special paperboard and assembled with a metal thread.

The original drawings in the exhibition can be bought for a price of 60 euros, but during the opening night, the drawings can be bought for a price of 50 euros.

First arrivals to the exhibition are welcomed with a toast and snacks.

The purpose of the calendar and the drawings sold is to raise funds for the abroad excursion of the fourth year architecture students in fall 2019.

Place: The Oulu Art Museum (Kaari room), Kasarmintie 9
Time: Tuesday 2.10.2018 at 16-18

At other times the exhibition is open: Tue – Fri 10-18 I Sat 10-16 I Sun 11-18 2.10-18.11.2018

Lue lisää

Onnea uusille opiskelijoille!

OULUN ARKKITEHTIKILTA ONNITTELEE KAIKKIA OPISKELUPAIKAN LUNASTANEITA!

Erityiset onnittelut tuleville Oulun arkkitehtiopiskelijoille vuosikurssia 2018!

Fuksivastaava Linnea Rinnevuori, fuksipaimen Anniina Bitter tulevat vastaanottamaan uudet Oulun arkkariopiskelijat maanantaina 3. syyskuuta 2018! Heidän lisäksi pienryhmäohjaajat Annika, Emmi, Juho (Keke), Meea, Paula ja Tuomas odottavat tulevia fukseja jo innolla suunnitellen ensi syksyn tapahtumia!
Mikäli pääsit opiskelemaan meille käy liittymässä Facebook ryhmään ”Oulun arkkitehtikillan fuksit 2018” ja valmistaudu saamaan postia piakoin!

Kiltamme Fuksivastaava Linnea Rinnevuori auttaa ja vastaa mielellään kaikkiin kiltamme uusien opiskelijoiden kysymyksiin. Elä siis epäile laittaa viestiä osoitteeseen fuksivastaava[at]oulunarkkitehtikilta.net tai numeroon +358 40 5777146

Lue lisää